W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Życie towarzyskie w hotelowych restauracjach

Dwudziestolecie to okres poprzedzony czasem wojny, podczas którego obywatele nie mogli pozwolić sobie na wystawne bale, eleganckie towarzyskie spotkania czy hulanki do białego rana. Nic zatem dziwnego, że krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły powstawać modne miejsca, w których bawiły się elity. W Chojnicach było kilka takich miejsc, a towarzyskie życie elit skupiało się głównie w hotelowych restauracjach.

W tym czasie z powodzeniem prosperowały w Chojnicach cztery hotele. Największą estymą w mieście cieszyły się restauracje w Hotelu Priebe (przy Starym Rynku) i w Hotelu Centralnym (przy Placu św. Jerzego). Pierwszy przybytek należał do Jana Kallety, a następnie do Jana Wirkusa i Alojzego Szwemina. Drugi natomiast przejął po I wojnie Józef Januszewski, a następnie Maksymilian Urban.

Hotel Priebe. Lata dwudzieste. Fotografia w zbiorach autora.

Hotel Priebe. Lata dwudzieste. Fotografia w zbiorach autora.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach