W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Jednym z najbardziej zasłużonych dla kultury fizycznej w Chojnicach stowarzyszeniem było niewątpliwie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Pierwsze sokole koła, zwane „gniazdami” powstały jeszcze w okresie zaborów.

Inicjatorami powstania „Sokoła” w Chojnicach  już w 1919 roku byli: Feliks Kopicki, Aleksander Standera, Antoni Ulandowski, Adam Wolszlegier i Ludwik Zieliński. Natomiast pierwszym prezesem chojnickiego koła był mecenas Kopicki. W swojej działalności towarzystwo często wykraczało poza obrane cele statutowe upowszechniania kultury fizycznej, tworząc „gniazda” życia patriotycznego i kulturalno – oświatowego.

W 1923 roku Chojnice stały się siedzibą władz Okręgu II Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Prezesem okręgu, który obejmował powiaty chojnicki, tucholski i sępoleński został wówczas nauczyciel gimnazjum Mieczysław Szczepański.

Zlot Towarzystw Gimnastycznych Sokół. Ogłoszenie prasowe z "Dziennika Pomorskiego", 1924 r.

Zlot Towarzystw Gimnastycznych Sokół. Ogłoszenie prasowe z „Dziennika Pomorskiego”, 1924 r.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach