W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Szkoła Powszechna

Szkoła Powszechna w Chojnicach. Okres międzywojenny. Fotografia w zbiorach Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach.

Szkoła Powszechna w Chojnicach. Okres międzywojenny. Fotografia w zbiorach Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.

Osiem lat szkoły podstawowej, cztery lata liceum ogólnokształcącego lub pięć lat technikum i matura. Po zaliczeniu egzaminu dojrzałości można już wybierać wymarzony kierunek studiów. Tak jest obecnie, a jak było blisko 100 lat temu w okresie II RP?

Ówczesny system szkolnictwa był bardziej skomplikowany niż dziś. W szkole powszechnej (podstawowej) naukę pobierało się przez 7 lat. Jej absolwenci mogli kontynuować edukację w gimnazjum, które dzieliło się na niższe (3 lata) i wyższe (5 lat). Jeśli uczeń chciał kontynuować naukę w gimnazjum, to mógł zakończyć edukację w szkole powszechnej po 4 klasie. Warunkiem było zdanie egzaminu wstępnego do gimnazjum, który uchodził za trudny. Nauka w gimnazjum wyższym kończyła się maturą, której wyniki liczyły się przy rekrutacji na studia. W 1932 roku władze państwowe przeprowadziły reformę, której celem było połączenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Od tej pory nauka w szkole powszechnej trwała 7 lat, a uczniowie, którzy chcieli uczyć się dalej mogli zdawać egzamin do gimnazjum po 6 klasie. Po reformie 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum tworzyły szkołę średnią, a edukację wieńczył egzamin maturalny.

W latach 20-stych istniały w mieście dwie szkoły powszechne. Szkoła nr 1 (męska) funkcjonowała w budynku u zbiegu ulic Człuchowskiej (obecnie  31 Stycznia) i Szpitalnej. Szkoła nr 2 (żeńska) mieściła się przy ulicy Szpitalnej. W wyniku reformy szkoły podzielono na 4. W 1935 roku  przy ulicy Dworcowej powstała szkoła powszechna z niemieckim językiem wykładowym. Siedmioklasową szkołę powszechną prowadziły również siostry franciszkanki. Funkcjonowała w gmachu Zakładu św. Boromeusza.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach