W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Szkoła Handlowa

W 1924 roku powstała Państwowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Była to pierwsza tego typu szkoła na Pomorzu. Siedzibę miała w budynku byłego hotelu Reichshof u zbiegu ulic Dworcowej i Warszawskiej. Organizatorem i dyrektorem placówki był Henryk Kozubski. Do szkoły przyjmowano po 7-letniej szkole powszechnej. Dzięki wysokim kwalifikacjom nauczycieli przedmiotów zawodowych szkoła cieszyła się dużą renomą w regionie. W 1936 roku szkołę przekształcono na Gimnazjum Kupieckie.

W 1930 roku powstał Miejskie Gimnazjum Żeńskie. W pierwszych latach swojego istnienia mieściło się w budynku Szkoły Wydziałowej przy ulicy Szpitalnej. Od 1932 roku przeniosło się do budynku dawnego Szpitala Miejskiego przy ulicy Pierackiego (obecnie Sukienników). Dyrektorem szkoły była Maria Matysikowa, a wśród grona pierwszych nauczycieli znaleźli się wybitni wykładowcy: Stefan Bieszk i Leon Wagner.

Szkoła Handlowa. Koniec lat dwudziestych XX wieku. Fotografia w zbiorach Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach.

Szkoła Handlowa. Koniec lat dwudziestych XX wieku. Fotografia w zbiorach Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach