W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Państwowe Gimnazjum Klasyczne

Do najstarszych szkół średnich na Pomorzu należało wówczas Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Chojnicach. Od roku szkolnego 1932/1933 szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Chojnicach. Pierwszym polskim dyrektorem szkoły został Ferdynand Bieszk. Jego następcą w 1925 roku został dr Józef Korzeniowski. W szkole zatrudnionych było wielu wybitnych wykładowców. Do najbardziej znanych należeli: Stefan Bieszk, Leon Wagner, Władysław Tatarkiewicz, Mieczysław Szczepański, Józef Matysik, Bogumił Hoffmann, Tadeusz Sankiewicz, Józef Dziarnowski, Helena Hoffmannowa i Małgorzata Cylkówna. Nauczyciele i uczniowie mieli do dyspozycji bardzo bogaty księgozbiór. Biblioteka szkolna w 1926 roku liczyła łącznie 11 129 dzieł.

Elitarny charakter gimnazjum i wysokie wymagania nauczycieli powodowały, że coroczna liczba maturzystów wahała się od 6 do 26. W całym okresie międzywojennym maturę zdało 358 osób. Mimo to szkoła mogła się poszczycić wieloma wybitnymi wychowankami, którzy w swoim późniejszym życiu odegrali dużą rolę w pracy kulturalno – naukowej regionu. Byli wśród nich wybitni lekarze, prawnicy, artyści, językoznawcy i metodycy nauczania.

Widok na Państwowe Gimnazjum Klasyczne i chojnickie kościoły. Okres międzywojenny. Fotografia w zbiorach autora.

Widok na Państwowe Gimnazjum Klasyczne i chojnickie kościoły. Okres międzywojenny. Fotografia w zbiorach autora.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach