W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Koncert nad wodą

Stopniowa poprawa warunków życia oraz zmiana świadomości wśród Polaków w okresie Drugiej Rzeczypospolitej spowodowały upowszechnienie wypoczynku. Władze państwowe od 1922 roku gwarantowały pracownikom 2-tygodnowy urlop wypoczynkowy. W szkołach zaczęto organizować wycieczki uczniów, a w czasie wakacji dofinansowywane przez państwo kolonie.

Od tego momentu nastąpił szybki rozwój Charzyków jako miejscowości letniskowej. Początkowo życie towarzyskie mieszkańców Chojnic i letników skupiało się w na przystani i w restauracji Jana Gierszewskiego. Charzykowski restaurator organizował koncerty i różnego rodzaju bale nad wodą.

Koncert na przystani Jana Gierszewskiego. Ogłoszenie prasowe z "Dziennika Pomorskiego", 1924 r.

Koncert na przystani Jana Gierszewskiego. Ogłoszenie prasowe z „Dziennika Pomorskiego”, 1924 r.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach