W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Kamieniarze i usługi pogrzebowe

Do innego rodzaju twórców należeli niewątpliwie rzeźbiarze w kamieniu. Najbardziej znany zakład kamieniarski w mieście prowadził Edward Nusbaumer z ul. Mickiewicza. Natomiast wyrobem trumien i usługami pogrzebowymi zajmował się Teofil Leszczyński, którego zakład mieścił się przy ul. Piłsudskiego.

Reklama zamieszczona w książce adresowej miasta Chojnic, 1937 r.

Reklama zamieszczona w książce adresowej miasta Chojnic, 1937 r.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach