W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Goście hotelowych restauracji

Wspomniane restauracje były elegancko umeblowane. Przy wejściach mieściły się szatnie, w których klienci zostawiali wierzchnią odzież. W salach jadalnych znajdowały się małe stoliki z wygodnymi jak na ówczesne czasy krzesłami. Goście obsługiwani byli przez wyszkolonych i elegancko ubranych kelnerów.

Lokale te miały swoją stałą klientelę. W Centralnym i Priebe przesiadywali radni miejscy, politycy, urzędnicy, nauczyciele, lekarze, przemysłowcy, kupcy oraz żołnierze stacjonującego w Chojnicach I Batalionu Strzelców. Hotelowe restauracje odwiedzali również okoliczni ziemianie zjeżdżający do miasta w interesach lub żeby się „przewietrzyć”, jak wówczas mawiano o wypadzie do miasta w poszukiwaniu modnej rozrywki.

Sala restauracyjna hotelu Priebe. Lata dwudzieste. Fotografia w zbiorach autora.

Sala restauracyjna hotelu Priebe. Lata dwudzieste. Fotografia w zbiorach autora.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach