W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Dziennik Pomorski

Pierwsze lata odbudowy polskiej państwowości w Chojnicach cechował szybki rozwój życia społecznego i kulturalnego. Tworzono wiele nowych organizacji i stowarzyszeń oraz podejmowano nowe inicjatywy wydawnicze. Jedną z głównych postaci tej cząstki życia społecznego był Władysław Juliusz Schreiber, właściciel kilku kamienic w centrum miasta i sklepów bławatnych. Ukoronowaniem jego pozycji w mieście było posiadanie własnego wydawnictwa. Jako właściciel drukarni zaczął wydawać „Dziennik Chojnicki”. Od 1 stycznia 1924 roku gazeta ukazywała się jako „Dziennik Pomorski”. Redakcja dziennika mieściła się przy ulicy Człuchowskiej 13 (obecnie 31 Stycznia). Gazeta wychodziła sześć razy w tygodniu. Wydawnictwo deklarowało brak powiązań z partiami politycznymi, reprezentowało jednak poglądy zbliżone do obozu Narodowej Demokracji. W 1937 roku gazetę przejął po ojcu Gerard Schreiber.

 

Do redaktorów naczelnych „Dziennika Pomorskiego” należeli znani pomorscy dziennikarze, tacy jak: Dionizy Kowalski (redaktor „Gazety Gdańskiej” w okresie zaboru), Mieczysław Piechowski z „Gazety Grudziądzkiej”, Leon Formański z „Pielgrzyma” oraz Franciszek Sędzicki ze „Słowa Pomorskiego”. Natomiast najbardziej aktywnymi i zasłużonymi redaktorami byli: Bonifacy Chmielewski, Bernard Nuszkowski, Aleksander Markwicz  i Stefan Czajkowski. Z gazetą współpracowali także przedstawiciele chojnickiej inteligencji, między innymi: Stefan Bieszk, Bogumił Hoffman, Jan Paweł Łukowicz, Jan Karnowski, Czesław Wycech i Julian Rydzkowski.

Dziennik Pomorski

Dziennik Pomorski

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach