W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Dziady

W Chojnicach prężnie działały również teatry szkolne. Sztuki wystawiane w gimnazjach i szkołach powszechnych były pewnego rodzaju narzędziem patriotycznej edukacji, zalecanym i popieranym przez władze. Prym w przygotowywaniu przedstawień teatralnych wiedli uczniowie Państwowego Gimnazjum Klasycznego. Młodzi aktorzy próbowali swych sił nawet w poważnym repertuarze dramatycznym, w adaptacjach arcydzieł literatury narodowej. Jak donosił  „Dziennik Pomorski” z 18 marca 1926 roku „Dziady” Mickiewicza wystawione w ub. niedzielę przez Grono Literackie uczniów tutejszego gimnazjum wypadły nadzwyczaj dobrze dzięki starannemu przygotowaniu trudnej tej sztuki. (…) Duszą Grona Literackiego jest p. profesor Mondzielewski, który nie szczędził trudów i zabiegów nad rozwojem tegoż, co zdołaliśmy stwierdzić po wykonaniu przedstawienia. Należy mu się więc jaki również wszystkim członkom pełne uznanie za wykonanie tak trudnego dzieła. W czasie przerw koncertowała orkiestra gimnazjalna pod batutą p. prof. Wagnera”.

Dziady. Ogłoszenie prasowe z "Dziennika Pomorskiego", 1926 r

Dziady. Ogłoszenie prasowe z „Dziennika Pomorskiego”, 1926 r.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach