W przedwojennych Chojnicach

Chojnice między wojnami. Życie codzienne i niecodzienne.

Bale i bankiety w hotelu Engel

Wspominając bale i bankiety organizowane w międzywojennych Chojnicach nie można pominąć tych, które odbywały się w hotelu Engel. Mieścił się on przy ulicy Młyńskiej. Jeszcze do tej pory „chodzi” fama, że koncentrowali się tu głównie tzw. „lojalni” Niemcy. To prawda, chociaż w salach hotelowych odbywało się również wiele przyjęć organizowanych przez Polaków. Słynne bale maskowe organizował tu Klub Żeglarski Chojnice, a „Wieczory chryzantem” Koło Polek. Swoje bale organizował tu również stacjonujący w mieście 1 Batalion Strzelców. W styczniu 1930 roku odbył się tu nawet bal akademików z Poznania. Redaktor „Ludu Pomorskiego” tak relacjonował przebieg balu:

„Pierwszy bal w bieżącym karnawale odbył się w nocy z soboty na niedzielę 5 bm w salach hotelu Engla. Był to bal znakomicie zorganizowany przez akademików – mieszczan studiujących głównie na wszechnicy piastowskiej w Poznaniu, którzy zgromadzili elitę obywatelstwa zarówno miastowego jaki prowincji. Fakt przybycia na zabawę „śmietanki”, świadczy najlepiej, jakiem poparciem się nasza młodzież cieszy i wszelkie jej poczynania. Społeczeństwo ma do niej pełne zaufanie, bo jest to młodzież nasza. I żałować tylko trzeba, że jest to ich jedyna u nas impreza w tym karnawale. Dochód w kwocie 399,95 zł przeznaczony jest jak już wspomnieliśmy w połowie na Bratnie Pomoce akad. w połowie zaś na Flotę Narodową. Toteż społeczeństwo jest wdzięczne organizatorom balu zwłaszcza gospodarzom: Witoldowi Perkowskiemu, Janowi Radkemu, Romanowi Pyttlikowi i Alfonsowi Lahnowi, że imprezą tą przysporzyli funduszów na naszą flotę”.

Reklama balu zamieszczona w "Dzienniku Pomorskim".

Reklama balu zamieszczona w „Dzienniku Pomorskim”.

Next Post

Previous Post

© 2019 W przedwojennych Chojnicach